Bộ gỡ DTY01

250,000.00

Product Description

Bộ mỡ khóa vít
Bộ mỡ khóa cho tem từ cứng dùng cho mắt kính.

 

Bộ gỡ BG-Y01A

Bộ gỡ BG-Y01A

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 01 kg