Chỉnh tần số FX01

1,575,000.00

Danh mục:

Product Description

Máy căn chỉnh tần số cổng từ RF
Máy đo dùng để chỉnh tần số, sửa chữa cổng từ, chuyên dùng cho thợ lắp đặt

 

Chỉnh tần số CTS01

Chỉnh tần số CTS01