Cổng xoay 3 càng TS1022 Pro

28,000,000.00

Product Description

RFID+FP
(Đi kèm 2 FR1200 và 1 inBIO260)